Objednávka servisu

Mapa servisních partnerů
Slovensky | English

Základné informácieO požadovanom termíne nás informujte nejmenej 5-10 pracovných dní vpred.
Termín platí až po potvrdení servisom Wilo CS.

  • Zákazník alebo jeho zástupca musí byť prítomny pri odovzdaní zariadenia.
  • Zaistiť parkovanie v mieste inštalácie pre servisného technika na dobu servisného zásahu.
  • Elektroinštalácia musí byť prevedená v súladu s platnými predpismi. U novýchzariadeniach musí byť k dispozícii revízná správa.
  • Provizórne/čiastočné uvedenie do prrevádzky bude fakturované podľa predbežne dohodnutých podmienok.

O požadovanom termíne servisného výjazdu nás informujte najmenej 5-10 pracovných dní pred jeho vykonaným. Termín platí až po potvrdení servisom Wilo CS.

Náhradné diely

Vyhľadať objednávacie čísla náhradných dielov:

https://spareparts.wilo.com/

Náhradné diely môžu byť objednané len autorizovaným servisným partnerom.

Na objednávkach bez objednávacích čísel bude fakturovaný administratívny poplatok 20,00 € bez DPH/objednávacie číslo.

Objednávacie číslo Názov Cena Množstvo Skupina
zboží
Vyřazeno
z dodání
Celkem Určení
Ceny jsou bez DPH.
+ Ďalšia položka

Cena za přepravu se hodnotí dle nominální hodnoty jednotlivé objednávky. S tím, že pro jednotlivé objednávky (hodnoty jednotlivých objednávek se nesčítají) do nominální hodnoty 1 500,- Euro je přeprava zpoplatněna fixním paušálem ve výši 9,- EUR. U jednotlivých objednávek (hodnoty jednotlivých objednávek se nesčítají) s nominální hodnotou převyšující 1 500,- Euro nebude přeprava zpoplatněna.

Objednávateľ / fakturačné údaje

Na tuto emailovou adresu budou zaslány pouze oznámení o přijetí požadavku a změně statusu.

Informácie o zariadení

(Nutné doložiť záručný list alebo doklad o kúpe. Rozhodnutie o uznaní/neuznaní reklamácie je možné vydať iba po odbornom posúdení reklamovanéj veci vykonanej servisom WILO CS)

Dopravce / způsob dodání

Po vyřešení požadavku


Miesto inštalácie

Kontaktná osoba namieste inštalácie (zplnomocnená objednávateľom)

Dodatočné služby

Expresné a havarijné zásahy sú spoplatnené príplatkom. Servisný výjazd v prípade požiadavky expresného zásahu alebo havarijného zásahu sa môže uskutočniť len vtedy, ak servisné oddelenie Wilo CS potvrdí voľnú kapacitu.

Cenník služieb Wilo CS

(Začatie prác na odstraňovaní poruchy nasledujúci pracovný deň po doručení písomnej objednávky)
(Začatie prác na odstraňovaní poruchy v rovnaký pracovný deň, kedy bola doručená písomná objednávka)

Všeobecné podmienky

  • Zákazník alebo jeho zástupca musí byť prítomný pri odovzdaní zariadení.
  • Zabezpečiť parkovanie pri inštalácii pre servisného technika na dobu servisného zásahu
  • Elektroinštalácia musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi. Pri nových zariadeniach musí byť k dispozícii revízna správa.
  • Provizórne alebo čiastočné uvedenie do prevádzky bude fakturované podľa vopred dohodnutých podmienok.
  • Možnosť komunikácie so zákazníkom alebo jeho zástupcom v Slovenskom jazyku na území Slovenskej republiky

ČASOVÁ NÁROČNOSŤ

Predpokladaná časová náročnosť je maximálne jeden pracovný deň, ak nebolo inak vopred dohodnuté.

CENA ZA ZRUŠENIE VÝJAZDU

Objednaná návšteva technika môže byť zrušená bezplatne objednávateľom najneskôr 1 pracovný deň pred plánovanou návštevou e-mailem na servis.sk@wilo.com.

Ak dôjde k zrušeniu v deň plánovaného výjazdu, ale pred odchodom technika, výška poplatku činí 60,00 € bez DPH. Dôjde ju k zrušeniu v deň plánovaného výjazdu a techník je už na ceste, výška poplatku činí 60,00 € bez DPH plus cestovné náklady podľa cenníka služieb Wilo CS.

CENA ZA ZBYTOČNÝ VÝJAZD

Odoslaním tejto objednávky formulára potvrdzujete, že stavebná pripravenosť inštalácie je podľa požiadaviek Wilo CS. Pri jej nedodržaní je účtované 60,00 E bez DPH plus cestovné náklady podľa cenníka služieb Wilo CS.

SÚČINNOSŤ

Odoslaním tejto objednávky formulára potvrdzujete, že v danej lokácii budú k dispozícii osoby nutné k úspešnému priebehu zásahu (napr. vrátnik, elektrikár, montážnik pod.). V opačnom prípade sa bude fakturovať ako za "Zbytočný výjazd" alebo pri čakaní v hodinovej sadzbe podľa cenníka služieb Wilo CS.

Ak nebude možné servisný zásah dokončiť v rovnaký deň na žiadosť objednávateľa / zákazníka z dôvodu nepripravenosti alebo nesúčinnosti, sa bude fakturovať každý výjazd.

NAVIACPRÁCE

140/5000 Vykonanie niektorých naviacprác môže byť servisom Wilo CS odmietnuté. V prípade naviacprác sa budú úkony fakturovať osobitne podľa cenníka služieb Wilo CS.

PRERUŠENÝ/NEDOKONČENÝ ZÁSAH

Ak nebude možné servisný zásah dokončiť v ten istý deň na žiadosť zákazníka / objednávateľa / z dôvodu nepripravenosti, ostatné výjazdy sa budú účtovať podľa cenníka služieb Wilo CS.

OSTATNÉ PODMIENKY

Zabezpečenie parkovania servisného vozidla objednávateľom v blízkosti inštalácie.

Vezmite prosím na vedomie:

Podpisom objednávateľ akceptuje všeobecné dodacie podmienky a podmienky plnenia spoločnosti WILO CS s.r.o., ako aj aktuálne platný cenník servisných služieb a obchodné podmienky WILO CS.

Vezměte prosím na vědomí:
Podpisem objednavatel akceptuje všeobecné dodací podmínky a podmínky plnění společnosti WILO CS, jakož i aktuálně platné zúčtovací sazby a Servisní podmínky WILO CS.

Často kladené otázky | Ceník služeb Wilo CS

Opiště prosím kód z obrázku: